Türk Karaciğer Araştırmaları Derneği

Bildiri Gönderimi

Son bildiri gönderim tarihi 30 Nisan 2024'tür. Bu tarihten sonra bildiri kabul edilmeyecektir. Bildiriler sözlü ve poster sunum olarak yapılacaktır.

Bildiri Özeti Genel Kuralları

> Bildirilerin yazımı için başlık ve yazar isimleri hariç 400 kelime ile sınırlandırılmıştır.

> Bildiri gönderiminde kullanılan yazı karakteri Times New Roman yazı karakterinde, 10 punto ve tek satır aralığı ile yazılmalıdır.

> Yazı başlıkları büyük harfler ile yazılmalıdır.

> Bildirilerin Giriş, Gereçler ve Yöntem, Sonuçlar ve Tartışma olarak düzenlenmesi tercih edilmelidir.

> Özet başlığı, çalışmanın içeriğini açıklar tarzda olmalıdır.

> Bildiri özeti başlığında ya da içeriğinde bilinenler dışındaki kısaltmaların ilk kullanıldıkları yerde ardından bir parantez açılarak uzun yazılımı belirtilmelidir.

> Bildiriler gönderildiği şekli ile basılacağı için yazım hatalarına dikkat edilmesi gerektiğini önemle hatırlatırız.


Bildiri Kategorileri

> MASLD (Metabolic dysfunction associated steatotic liver Disease) ve MASH “Metabolic Dysfunction-Associated Steatohepatitis”

> Alkol İlişkili Karaciğer Hastalıkları

> Viral Hepatitler (HBV, HCV, HDV)

> Kronik Karaciğer Hastalarında İleri Endoskopik İşlemler

> Hepatosellüler Karsinom (HCC) tanı ve tedavisi

> Kolanjiokarsinom

> Siroz ve Komplikasyonları

> Klinik Araştırmalar ve İyi Klinik Uygulamalar

> Hepatolojide Non İnvaziv Tanı Yöntemleri ve Biyobelirteçler

> Karaciğer Transplantasyonu

> Karaciğer Hastalarında Sarkopeni ve Nütrisyon

> Otoimmün Karaciğer Hastalıkları

> Erişkin ve Pediatrik Hastalarda İlaç İlişkili Karaciğer Hasarı

> Toksik Hepatitler

> Wilson Hastalığı

> Karaciğer hastalıklarında radyolojik tanı ve tedavi yöntemleri

> Akut Karaciğer Yetmezliği


Geri Bildirim

> Bildiri değerlendirme sonucunuzu içeren e-posta, tarafımıza gönderilen e-posta adresine 10 Nisan 2024 tarihinden itibaren gönderilecektir.

> Bildirilerle ilgili tüm değerlendirme sürecinin bildiri sahibi tarafından takip edilmesi gerekmektedir.